Kalkulator oblicza orientacyjną liczbę punktów możliwą do uzyskania dla poszczególnych kierunków studiów w procesie rekrutacji na "Studia I stopnia" oraz "Jednolite studia magisterskie".

 ☛ Wpisz do poniższych pól liczbę punktów (%) z części pisemnej egzaminu "nowa matura".

 ☛ Oszacowana liczba punktów będzie wyliczana i wyświetlana automatycznie.

Punkty procentowe z przedmiotów części pisemnej egzaminu maturalnego
Poziom
podstawowy
rozszerzony
dwujęzyczny
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język angielski
Język francuski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język obcy inny
Język polski
Język rosyjski
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Studia wojskowe - oszacowana liczba punktów za świadectwo dojrzałości dla kierunków studiów
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka (profil praktyczny)
Logistyka ekonomiczna
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
Budownictwo
Logistyka (profil praktyczny)
Chemia
Logistyka ekonomiczna
Elektronika i telekomunikacja
Lotnictwo i kosmonautyka
Geodezja i kartografia
Mechanika i budowa maszyn
Informatyka
Mechatronika
Inżynieria bezpieczeństwa
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Studia cywilne - oszacowana liczba punktów za świadectwo dojrzałości dla kierunków studiów
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Budowa dróg i mostów
Budownictwo
Budownictwo i inżynieria cyfrowa
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kataster
Geoinformatyka
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka (profil ogólnoakademicki)
Logistyka (profil praktyczny)
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Obronność państwa
Optoelektronika
Technologie przełomowe
Zarządzanie
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Bezpieczeństwo narodowe
Inżynieria materiałowa
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Inżynieria systemów bezzałogowych
Budowa dróg i mostów
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Budownictwo
Logistyka (profil ogólnoakademicki)
Budownictwo i inżynieria cyfrowa
Logistyka (profil praktyczny)
Chemia
Lotnictwo i kosmonautyka
Elektronika i telekomunikacja
Mechanika i budowa maszyn
Energetyka
Mechatronika
Geodezja i kataster
Obronność państwa
Geoinformatyka
Optoelektronika
Informatyka
Technologie przełomowe
Inżynieria bezpieczeństwa
Zarządzanie
Inżynieria geoprzestrzenna